Zpráva dr. Osamu Yamato o návštěvě Shiba Klubu 

Profesor Osamu Yamato bádá již několik let na Hokkaidské univerzitě v Sapporu o dědičných poruchách látkové výměny u psů a koček. V prosinci 2005 byl zveřejněn v japonském odborném časopise pro veterinární lékáře Small Animal Medicine delší článek na toto téma. Prof. Yamato v něm také podává zprávu o své návštěvě na setkání Shiba klubu ve Zbraslavi u Brna 2005. Při tomto setkání odebral pro analýzu vzorky slin všem přítomným shibám, aby zjistil, jestli české shiby v sobě mají ten defektní gen, který způsobuje onemocnění poruch látkové výměny GM1-gangliosidózu. Výsledek byl negativní; zpráva byla zveřejněna následovně: Osamu Yamato, Holger Funk, Natsuko Kawahara, et al., Mutation Screening of Canine GM1 Gangliosidosis for Preventive Measures: Absence of the Mutant Allele in Breeding Shiba Dogs in the Czech Republic. The Japanese Journal of Prophylatic Veterinary Medicine Vol. 1 (2009), 63-68.
Nyní vám předkládáme překlad těch stránek článku, které se týkají návštěvy prof. Yamato na dvoudenní akci Shiba klubu. Překlad z japonštiny do angličtiny provedl laskavě pan Takeshi Obata; Osamu Yamato si jej pročetl.


Osamu Yamato: Lysosomal storage diseases, Small Animal Medicine 40, vol. 7 no. 6 (2005), str. 49-63 (zde str. 60-62)

K vývoji preventivního plánu: první krok

Jak jsem již výše řekl, jsem toho mínění, že by z hlediska klinicko-veterinárně lékařského nejvyšším příkazem mělo být zabránit šíření dědičných nemocí a tím nad nimi zvítězit. Podle tohoto stanoviska bych vám chtěl představit první krok preventivního plánu proti GM1-gangliosidóze u shiby. V teorii by tento plán vypadal tak, že bychom u chovných psů testy zjistili genotyp a potom postupně nositele z chovu vyřadili. Přesto je z různých důvodů – nemohu je zde všechny jmenovat, ale můžete si lehce představit, co myslím – velice těžké tento plán uvést ve skutek. Nedocílíme ale vůbec žádný pokrok, pokud nezačneme aspoň malými kroky a proto je důležité vyvinout plán. Věřím, že každý poznatek, který tímto způsobem zíkáme, chovatele z jiných zemí a také velký počet chovatelů v Japonsku přesvědčí o důležitosti tohoto plánu a přiblížíme se tak konečně našemu cíli. Když jsem byl náhodně s touto nemocí konfrontován, nenapadlo mě ani ve snu tuto nemoc vyhladit, ale potom co jsem poznal, že prevence a eliminace jsou ty nejefektivnější metody ve veterinární medicíně – ve skutečnosti je jen málo lidí stejného názoru – jsem se rozhodl nasadit všechny síly k vyhlazení této nemoci.

 
Foto 11: Scény z výstavy českého Shiba klubu
V Japonsku probíhají výstavy klidně a napjatě, zatímco v Česku vládne velmi uvolněná atmosféra. Myslím, že by se v Japonsku na výstavě těžko našli psi bez vodítka.

Shiby jsou odedávna v Japonsku velmi populární a exportují se také často do Ameriky, Evropy, Asie a Austrálie. Existuje velké množství milovníků shib a shiba klubů na celém světě. V tomto roce se nabídla spolupráce s Shiba klubem České republiky, který na svojí homepage nabízí informace k GM1-gangliosidóze ve třech řečech (anglicky, německy a česky). Tím jsou velkému množství chovatelů a majitelů přístupny přesné informace týkající se této nemoci. Vyvinula se úzká spolupráce se členy českého Shiba klubu, kteří jsou velmi ovtevření, a já jsem měl příležitost prozkoumat genotypy psů, kteří jsou v tomto klubu registrováni. Cílem bylo vyhubit v této zemi abnormální alelu, která tuto nemoc způsobuje. Od dovozu první shiby do České republiky v roce 1989 je v plemenné knize zapsáno více než 900 shib, ze kterých je toho času asi 100 zaregistrováno k chovu. Bylo plánováno analýzovat a uchovat DNA chovných psů, aby bylo možno ji také použít při nově se vyskytnuvších onemocněních.

 
Foto 12: Prohlídka genotypu před výstavou
Moje pomoc: Holger Funk, webmaster stránek Shiba klubu a můj největší spolupracovník (Němec; má na sobě tričko, které jsem mu daroval) a jeho žena Michaela (Češka; koordinovala odběr vzorků a zapisovala data).

Na dalších obrázcích jsou psům z dutiny ústní odebírány vzorky speciální stěrkou. Pokud byli psi nervózní, poprosil jsem majitele, aby vzorky odebrali sami.
 

Na podzim 2005 pořádal Shiba klub ČR dvoudenní členské setkání spojené s klubovou výstavou. Setkání se konalo na pozemku, který užívají různé psí kluby. Leží v blízkosti Brna, druhého největšího města země. (Foto 11) Před setkáním se vyskytly různé problémy, ale díky intenzivním informacím ze strany vedení klubu nakonec všichni členové, kteří se setkání zúčastnili, souhlasili s prohlídkou, takže byly vzorky z dutiny ústní odebrány celkem 81 psům. (Foto 12) Měl jsem již určité zkušenosti s plošným výzkumem, ale toto bylo poprvé, kdy jsem dosáhl tak velké účasti. Po mém návratu se nezjistily při analýzách žádné abnormality, očekávám ale v blízské budoucnosti ještě další vzorky a výsledky. Je to jenom malý krok, jsem ale přesvědčen, že to byl krok správný. Ze srdce děkuji lidem z klubu, kteří se mnou spolupracovali. (Foto 13)

Foto 13: Poděkování účastníkům přes internet
Na stránkách Shiba klubu jsem vyslovil srdečný dík všem chovatelům a majitelům, kteří se zúčastnili výzkumu genotypu. Holger a Michaela (obrázek 12) přeložili poděkování do češtiny. Na fotografii je vidět Zdenka Entlerová (vlevo), předsedkyně Shiba klubu a Hana Petrusová (vpravo), poradkyně chovu.
Vážím si spolupráce.

Jinak jsem měl dojem, že Češi psy milují a že je v této zemi velmi mnoho majitelů psů. Také si myslím, že poměr Čechů k jejich psům je trochu jiný než u nás v Japonsku – popravdě řečeno úplně jiný. Souvisí to patrně s kulturou. Hodnocení psů jako takové není pravděpodobně jiné, ale Češi mají ke svým psům mnohem láskyplnější vztah. A i když to je trochu popletené a nečekané, myslím si, že Češi mají k shibě lepší vztah než Japonci.

© Osamu Yamato & Holger Funk 2006

top