Různé způsoby využití shiby 

V USA se větší skupina přátel shib zformovala do kroužku, který se nazývá ShibaSports a přes internet propaguje mnohostranné využití shib. Tato skupina, která má členy i z jiných států než USA, ukazuje na své webové stránce v zajímavých článcích a fotografiích k jakým rozdílným činnostem se shiba dá vychovat.

Některé činnosti uváděné ShibaSports jsou rozšířené také v Evropě (např. agility), jiné jsou znamé jen málo nebo jsou neznámé. Chtěli bychom vám tyto činnosti krátce představit. Většina informací a všechny fotografie pocházejí z webové stránky ShibaSports (ShibaSports.com). Fotografie lze zvětšit kliknutím.

ShibaSports rozděluje aktivity do 10 skupin:

  1. agility
  2. tahání vozíku (Dog Carting)
  3. běh přes překážky (Flyball)
  4. lov (Hunting)
  5. poslušnost (Obedience)
  6. služební pes (Service Dog)
  7. zapřažení do saní (Sledding)
  8. terapeutický pes (Therapy Dog)
  9. čtení stop (Tracking)
  10. pracovní pes (Working Dog)

Toto rozlišení ShibaSports se dá jednodušeji rozlišit do dvou skupin: "sport" a "služba". Když tento seznam podle tohoto kritéria přeskupíme, dostaneme následující rozdělení:

Psí sport:
agility, tahání vozíku, běh přes překážky, poslušnost, zapřažení do saní, čtení stop

Služební psi:
lov, služební pes, terapeutický pes, pracovní pes

Agility
Při agility musí tým sestávající ze psa a psovoda překonat parkur s různými překážkami dlouhý 100 až 200 metrů. Pořadí těchto překážek má různé stupně obtížnosti a je v každé soutěži jiné. Důležité je, aby kromě rychlosti a vodivosti psa, byl tým dobře sehrán. Agility jako sport podléhá přesným pravidlům.

Pokud se zabýváme agility se shibou, musíme počítat s tím, že si náš pes tato přísná pravidla vyloží poněkud "kreativně". Proto je při shiba-agilty jistá dávka humoru, jak u majitele tak u rozhodčího, podmínkou.

Tahání vozíku (Dog Carting)
Carting jako psí sport pochází z Jižní Afriky, kde se od r. 1988 praktikuje s velkými psy. Od r. 2000 existuje také mini-carting pro malé psy.

Carting obsahuje různá cvičení s vozíkem jako manévrování, zastavení, tahání různou rychlostí apod. Psi jsou rozděleni do dvou kategorií – začátečníci a pokročilí, přičemž začátečníci provádí cviky pod dozorem psovoda, pokročilí úplně samostatně. Udělují se body a vyhlašují šampióni.

Zapřažení do saní (Sledding)
Sledding (nazýván také "mushing") je neznámější sport severských plemen (aljašský malamut, sibiřský husky, samojede, grónský pes). Při oficiálních závodech se rozlišuje podle vzdálenosti: krátká trať (sprint), střední trať (middle distance) a dlouhá trať (longtrail).

Shiby se doposud neúčastní závodů, protože jsou oficiálně přistupné pouze pro čtyři výše zmíněná plemena. K tahání saní se ale i ony hodí, jak ukazuje fotografie, na které jsou dvě shiby známé americké chovatelky Pat Doescher.

Běh přes překážky (Flyball)
Flyball se provozuje v Americe od konce 70. let a teprve před několika lety se dostal do Evropy.

Utkávají se v něm zpravidla dvě čtyřčlenná družstva na dvou stejných parkurech. Parkur má na každé polovině čtyři stejné skokové překážky a vrhací bednu zvanou flyballový box, která odpaluje míček.

Na povel psovoda, který však zůstává za startovní linií, vyběhne pes na parkur, překoná čtyři skokové překážky a sám stlačí (tlapkou) nášlapné prkénko flyballového boxu. Flyballový box vystřelí míček, který pes chytí a aportuje ho zpět přes překážky k psovodovi.

V okamžiku, kdy první pes z družstva protne cílovou čáru, vybíhá další pes. Vítězí družstvo, které má jako první v cíli všechny čtyři psy (a míčky). Návrat bez míčku, předčasný start nebo rušení jiného družstva se trestá.

Poslušnost (Obedience)
Při této formě psího sportu se trénuje exaktní provedení množství povelů, které se pak při závodech předvádí. Startuje se v různých třídách podle stáří psa a podle docílených výsledků. Ohodnocuje se podle obsáhlých pravidel a bodového systému. Hodnocení provádí rozhodčí.

Čtení stop (Tracking)
Tento psí sport vyžaduje, aby pes s nosem nízko u země a bez rozptylování sledoval lidskou stopu. K tomu má hlásit předměty, které jsou schválně při cestě rozmístěny. Je to sport jednotlivců, bez vítěze, který má uspokojit honící instinkt psa. Ale také při trackingu platí přesná pravidla a udělují se tituly úspěšným psům.

Profesionální variantou je tzv. "mantrailing", při kterém se trénuje se záchranářskými psy, kteří musí sledovat individuální pach určité osoby (ve vážném případě nezvěstné). Zatím není známo, že se shiby nasazovaly při mantrailingu.

Lov (Hunting)
Svým původem je shiba perfektní lovecký pes. Mnoho majitelů shib může vyprávět o lovecké vášni svých shib. Ale ani v Japonsku se jich dnes už k lovu téměř nepoužívá.

Použít se ale dají, jak ukazuje ShibaSports na příkladě finské shiby "Eiko". Na fotografii vlevo usmrcuje Eiko tetřeva, kterého lovec dobře netrefil.
Nestačí však jen lovecká vášeň shiby. K lovu patří ještě další vlastnosti. U nás má zkušenosti Katka Pražáková se svojí fenkou Byukimou, se kterou se zúčastnila honby na kance. Citujeme ze zprávy myslivců: "Bylo konstatováno, že všechny velmi překvapila jako lovecky použitený pes pro svoji vytrvalost, orientační schopnosti, rychlost, poslušnost a hlavně nadšení pro práci v naháňce černé zvěře."

Služební pes (Service Dog)
Klasickým služebním psem je slepecký pes, kromě toho hledací a služební psi u policie a celní správy. Málo známí jsou psi sloužící sluchově postiženým. Tito psi jsou speciálně vycvičeni tak, aby svého majitele upozornili na různé zvuky denního života, jako je pláč miminka, zvonění budíku, zvonku nebo telefonu, zaznění detektoru kouře. Při takovém zvuku dovede pes svého majitele ke zdroji.

ShibaSports představuje shiby pro sluchově postižené Takao & Tiki (vlevo) a shibu Scully se svým hluchým pánem Paulem (vpravo).

Terapeutický pes (Therapy Dog)
Terapeutičtí psi se svými majiteli dobrovolně a bezplatně pracují v sociálních službách. Terapeutický pes a majitel projdou výcvikem, pes potom vykonává službu pod vedením svého pána.

Tito psi se používají, mimo jiné, v dětské psychiatrii a psychiatrii dospívající mládeže, v domovech důchodců, v domovech pro postižené nebo ve vězeních.

Jen málo psů splňuje vysoké nároky a složí zkoušku předepsanou pro terapeutické psy. Nesmí se nechat nikdy vyvést z rovnováhy a nesmí kousnout ani když, například, jim dítě strčí ruku do tlamy.

Pracovní pes (Working Dog)
V této rubrice uvádí ShibaSports jen příklad psa Tengu, který vyhledává drogy a o kterém jsme se již zmínili na jiném místě.

Náš přehled dokumentuje mnohostranné použití shiby. Rozumí se samosebou, že není každá shiba pro jednu nebo více těchto činností způsobilá. Každý majitel musí sám zjistit jestli a v jaké míře by se jeho pes eventuálně pro nějakou činnost hodil. Za pokus to určitě stojí.

© Dr. Holger Funk 2004

top